Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Backpackers' Republic

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Saint Petersburg
Tài sản tốt nhất trong Saint Petersburg
Tài sản rẻ nhất trong Saint Petersburg

Tài sản phổ biến nhất trong Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

So sánh với các trang web du lịch lớn nhất thế giới
Backpackers' Republic
4.8   

27 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Our Hostel is elegant, comfortable and cozy place in the heart of St. Petersburg which makes you feel like at home. Best service, cleanliness and facilities are top priorities for our Hostel along with friendliness and warm atmosphere.