Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Beketovs' Guesthouse

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Ust Barguzin
Tài sản tốt nhất trong Ust Barguzin
Tài sản rẻ nhất trong Ust Barguzin

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Beketovs' Guesthouse
Beketovs' Guesthouse
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Guest house on the shore of lake Baikal, Buryatia