Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Beketovs' Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Ust Barguzin
Tài sản tốt nhất trong Ust Barguzin
Tài sản rẻ nhất trong Ust Barguzin

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Ust Barguzin
Beketovs' Guesthouse
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Guest house on the shore of lake Baikal, Buryatia