Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Moscow Apartments

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Các điểm đến khách sạn tốt nhất trên thế giới
Moscow Apartments
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Căn hộ, chung cư

Our one and two bed room apartments are located in the city centre along the Moscows main streets New Arbat Kytyzovsky prospect just a minutes walk to Arbatskaya or Kievskaya metro station, and a walking distance to the Kremlin.