Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Moscow Apartments

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Giấy chứng nhận quà tặng có sẵn cho khách sạn
Moscow Apartments
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Căn hộ, chung cư

Our one and two bed room apartments are located in the city centre along the Moscows main streets New Arbat Kytyzovsky prospect just a minutes walk to Arbatskaya or Kievskaya metro station, and a walking distance to the Kremlin.