Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Moscow Apartments

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Tài sản phổ biến nhất trong Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Điểm đến chất lượng hàng đầu
Moscow Apartments
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Căn hộ, chung cư

Our one and two bed room apartments are located in the city centre along the Moscows main streets New Arbat Kytyzovsky prospect just a minutes walk to Arbatskaya or Kievskaya metro station, and a walking distance to the Kremlin.