Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Moscow Apartments

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Ưu đãi tốt nhất cho khách sạn và ký túc xá
Moscow Apartments
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Căn hộ, chung cư

Our one and two bed room apartments are located in the city centre along the Moscows main streets New Arbat Kytyzovsky prospect just a minutes walk to Arbatskaya or Kievskaya metro station, and a walking distance to the Kremlin.