Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Pilau Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Saint Petersburg
Tài sản tốt nhất trong Saint Petersburg
Tài sản rẻ nhất trong Saint Petersburg

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Đánh giá về du lịch và đề xuất khách sạn trong Saint Petersburg, Russia
Pilau Hostel
4.7   

11 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Economy Hotel “PILAU” on Rubinshteyna Street placed in the historical centre of Saint Petersburg, We offer Economy, Standart or Comfort rooms with Ensuite or with Shared facilities