Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Pilau Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Saint Petersburg
Tài sản tốt nhất trong Saint Petersburg
Tài sản rẻ nhất trong Saint Petersburg

Tài sản phổ biến nhất trong Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Khách sạn tại Saint Petersburg
Pilau Hostel
4.7   

11 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Economy Hotel “PILAU” on Rubinshteyna Street placed in the historical centre of Saint Petersburg, We offer Economy, Standart or Comfort rooms with Ensuite or with Shared facilities