Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Red Kremlin Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Tài sản phổ biến nhất trong Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Red Kremlin Hostel
Red Kremlin Hostel

Nhà trọ

Red Kremlin Hostel расположен в самом центре Москвы, (метро Библиотека им. Ленина - 2 м